Hållbarhet

Kvalitet och säkerhet

På Nordiska Kvalitetsbyggen säkerställer vi kvalitet genom gemensamma arbetssätt och arbetsprocesser. Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan genom att använda hållbara material och metoder. Vårt mål är att skapa långsiktiga lösningar som gynnar både våra kunder och miljön. Genom kontinuerlig utbildning och uppföljning säkerställer vi att våra medarbetare följer de senaste miljöstandarderna. Vi samarbetar med leverantörer som delar vår vision om en hållbar framtid. Tillsammans bygger vi en bättre och grönare värld, ett projekt i taget.

Vårt arbete är certifierat enligt  miljö- och kvalitetsledningssystemen.

Kvalitet

Vi är engagerade i att ständigt förbättra våra processer och tjänster för att säkerställa högsta kvalitet i allt vi gör. Vårt övergripande mål är att alla våra uppdrag uppnår högsta möjliga kvalitet. För att uppnå detta har vi skapat en kvalitetspolicy.

Miljö

Vi är medvetna om vår påverkan på miljön och arbetar aktivt för att minimera denna genom hållbara byggmetoder och materialval. Vi strävar efter att:

  • Använda resurser effektivt och minimera avfall och utsläpp.
  • Följa alla relevanta miljölagar och förordningar.

Vår roll som byggföretag

Som byggföretag har vi en unik möjlighet att göra skillnad. Genom att integrera hållbara metoder och material i våra projekt kan vi bidra till att skapa en mer hållbar värld.

Arbetsmiljö

Vi prioriterar våra medarbetares hälsa och säkerhet och arbetar för att skapa en trygg och motiverande arbetsmiljö. För att säkerställa detta:

  • Genomför vi regelbundna riskbedömningar och implementerar förebyggande åtgärder.
  • Tillhandahåller vi nödvändig utbildning och utrustning för att säkerställa säkerheten på arbetsplatsen.
  • Uppmuntrar vi en öppen dialog och feedbackkultur för att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön.

Vill du ta del av vår policy om kvalitet, miljö och arbetsmiljöpolicy, klicka på länken nedan.

Robert Hallberg