ROT-projekt

Vi är specialister på renovering och ombyggnad av alla typer av fastigheter. Vårt erfarna team utför allt från lokalanpassningar och energiförbättringar till fönsterbyten samt fasad- och takrenoveringar. Vi hanterar alla typer av entreprenadformer, vilket ger oss möjlighet att anpassa våra tjänster efter era specifika behov.

Oavsett projektets omfattning står vi redo att leverera högkvalitativa resultat. Ingen renovering är för stor för oss på Nordiska Kvalitetsbyggen. Vi är er pålitliga partner genom hela renoveringsprocessen, från planering till färdigställande.

Lokalanpassning

Tak & fasadbyte

Fönsterbyten

Energiförbättringar

Ombyggnad

Totalentreprenad

Vårt Team

Engagemang, Skicklighet och Yrkesstolthet

Vårt team består av noga utvalda medarbetare som besitter stort engagemang, skicklighet och yrkesstolthet. Varje individ bidrar med expertis och en passion för sitt arbete, vilket gör oss till en stark och pålitlig partner. Vi arbetar både i projekt- och avtalsform, vilket ger oss en heltäckande kapacitet och flexibilitet. Detta innebär att vi kan hantera hela processen från början till slut, vilket gör att våra kunder endast behöver en kontaktpunkt med en tydlig kommunikationsväg.

Poseidon

Trygghets säkrande åtgärder av 1100 förråd

”Trots utmaningar under projektets gång fungerade samarbetet mellan oss på Poseidon och Nordiska Kvalitetsbyggen bra. Arbetsledaren var lyhörd och flexibel vilket underlättade framfarten i projektet.” -Aleksandar

Ramavtal

Ett Bevis på Tillit, Kvalitet och Kompetens

Genom åren har vi tecknat ett flertal ramavtal med fastighetsägare och kommuner, vilket vittnar om vårt förtroende och vår kompetens. Inom dessa ramavtal arbetar vi med:

  • Fastighetsbestånd: Förvaltning och underhåll av befintliga fastigheter.
  • Löpande Underhållsarbete: Regelbundet underhåll för att säkerställa att fastigheterna är i bästa skick.
  • Lokalanpassningar: Anpassningar av lokaler för att möta specifika behov och krav.
  • Om- och Tillbyggnationer: Utbyggnad och ombyggnad av befintliga strukturer för att skapa bättre utrymmen.
  • Servicearbeten: Snabb och effektiv service för att hantera alla typer av problem och förbättringar.

Med vår erfarenhet och kompetens är vi din pålitliga partner genom helabyggprocessen, från det första konceptet till det slutgiltiga färdigställandet.